Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2019, 13:10

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Międzynarodowej Wystawy Satyrykon - Legnica

Czwartek, 26 kwietnia 2018

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Międzynarodowej Wystawy Satyrykon - Legnica

LCK poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Satyrykonu.

Do zadań pracownika należeć będzie:

1. Prowadzenie serwisu internetowego Satyrykonu

2. Prowadzenie profili Satyrykonu w mediach społecznościowych

3. Przygotowywanie tekstów promujących Satyrykon

4. Przyjmowanie, rejestrowanie i odsyłanie prac uczestników dorocznych konkursów Satyrykon

5. Digitalizacja zbiorów archiwum Satyrykonu, wprowadzanie nowych prac do systemu

6. Współpraca przy działalności wystawienniczej Satyrykonu

7. Współpraca przy organizacji dorocznego konkursu Satyrykon

Od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Satyrykonu wymagamy:

1. Wykształcenia wyższego

2. Znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym

3. Umiejętności redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

4. Biegłej umiejętności posługiwania się mediami społecznościowymi

5. Umiejętności prowadzenia serwisów internetowych

Mile widziane będą:

1. Ogólna wiedza o pracy w archiwum oraz możliwość dokonywania kwerend w zbiorach archiwalnych Galerii Satyrykon

2. Współpraca przy tworzeniu wystaw tematycznych i problemowych ze zbiorów Galerii Satyrykon

3. Umiejętność  (najlepiej udokumentowana) pisania tekstów krytycznych na temat sztuk plastycznych: 

4.Zainteresowanie i ogólna orientacja w sztukach plastycznych z uwzględnieniem sztuki  polskiej i obcej satyry

Oferujemy

1. Pracę w największej instytucji kultury w mieście, z możliwością rozwoju oraz uczestnictwa w organizowanych przez LCK imprezach kulturalnych.

2. Możliwość kreatywnej pracy przy największym w Polsce i jednym z ważniejszych w Europie i świecie festiwalu  oraz jedynym w kraju konkursie o tematyce satyrycznej organizowanym nieprzerwanie od 40 lat.

3. Stwarzamy szansę do zapoznania się z największymi artystami tego gatunku oraz zapoznania się ze zbiorami Galerii Satyrykon (ponad 30 tysięcy rysunków). To stanowisko dopuszcza do aktywnego uczestniczenia w promocji zbiorów, które stanowią cenną kronikę najnowszej historii.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Satyrykonu jest dwuetapowy.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o złożenie do 11 maja 2018 do godziny 16.00 w sekretariacie LCK osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres mailowy: sekretariat@lck.art.pl CV, listu motywacyjnego oraz następujących tekstów własnego autorstwa:

1.Krótkiego tekstu promującego wystawę Pora na dobranoc...którą można obejrzeć w Muzeum Miedzi w Legnicy z przeznaczeniem do wykorzystania przez media.

2.Tekstów od trzech do pięciu postów na Facebooka na temat wskazanej wystawy.

Mile widziana:

3.Próba tekstu krytycznego na temat wskazanej wystawy (maksymalnie do 2 tys. znaków bez spacji).  Nie załączenie wzmiankowanego tekstu nie dyskwalifikuje kandydata.

Dostarczone dokumenty i teksty zostaną przeanalizowane przez komisję konkursową i do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej (prowadzonej częściowo w języku angielskim) – zaproszeni zostaną wybrani kandydaci.

Osobom aplikującym na stanowisko specjalisty ds. archiwum i promocji Satyrykonu nie przysługują wyjaśnienia dotyczące decyzji podejmowanych przez komisję konkursową.

 

Terminy:

1.Do 11 maja 2018 roku do godziny 16.00 zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV, listu motywacyjnego i tekstów wymaganych w procesie rekrutacyjnym do sekretariatu Legnickiego Centrum Kultury mającego siedzibę w Akademii Rycerskiej znajdującej się przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica osobiście lub za pomocą poczty (decyduje termin dostarczenia przesyłki do LCK) albo adres e-mail: sekretariat@lck.art.pl (z dopiskiem w tytule maila: „Rekrutacja-Satyrykon”).

2.Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną o tym poinformowani do 16 maja 2018 roku.

3.Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 maja 2018 i (jeśli zajdzie taka potrzeba) w dniu 21 maja.

Najpóźniej 22 maja zwycięzca konkursu zostanie o tym poinformowany i zaproszony do negocjacji warunków zatrudnienia.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Legnickie Centrum Kultury
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Wojtowicz
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wojtowicz Legnickie Cntrum Kultury
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wojtowicz
©2009-2021 Legnickie Centrum Kultury. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL